Przejdź do głównej zawartości

Próba zaśnięcia

Buddyzm na ZachodzieOd początków XIX wieku dynamicznie rozwijało się popyt ludzi Zachodu buddyzmem. Po drugiej wojnie światowej co chwila więcej ludzi zaczęło intrygować się buddyzmem. Stopniowo buddyjskie metody pracy spośród umysłem zadomowiły się wewnątrz zachodniej kulturze. Równocześnie mnogość kulturowych naleciałości i rytuałów, niezwiązanych spośród samymi naukami Buddy, ustąpiło miejsca bardziej przejrzystemu stylowi praktyki. Dzisiaj do wnętrza niektórych państwach, np. we Francji, nauki wciąż przekazywane są w zasadzie przy użyciu mnichów natomiast mniszki, oraz do wnętrza krajach niemieckojęzycznych plus słowiańskich szeroko rozprzestrzenia się buddyzm świecki.Z kolei do wnętrza Stanach Zjednoczonych występują różne formy mieszane. Buddyzm świecki daje wybór zintegrowania nauk z codziennym życiem. Pogląd dodatkowo deliberacja poparte działaniem sprawiają, iż buddyjska biegłość staje się w środku jeszcze większym stopniu częścią życia. Praktyka buddyjska polega na medytacji formalnej, jakkolwiek także na zastosowaniu buddyjskiego podejścia wewnątrz życiu codziennym.Dzisiaj w Europie przede wszystkim dynamicznie rozwija się buddyzm Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu. W 1972 roku XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże czaszka Karma Kagyu do wnętrza Tybecie poprosił swoich zachodnich uczniów Lamę Ole Nydahla oraz Hannah Nydahl, iżby zaczęli nauczać buddyzmu do wnętrza Europie. Od tego czasu Lama Ole Nydahl podróżuje po świecie spośród wykładami oraz prowadzi kursy medytacyjne. Hannah Nydahl, do swojej śmierci w 2007 roku, wspierała pracę męża. Jako tłumacz z języka tybetańskiego na angielszczyzna, duński zaś niemczyzna współpracowała z najwyższymi tybetańskimi nauczycielami linii Karma Kagyu, przekładając teksty dotyczące buddyjskiej filozofii oraz wszystkie teksty medytacyjne używane współcześnie w toku praktyki. Przekazywane poprzez Lamę Ole Nydahla i Hannah Nydahl nauki Buddy tak bardzo głęboko zainspirowały ludzi, iż współcześnie spotykają się, żeby co do jednego studiować oraz rozważać wewnątrz przeszło 600 ośrodkach wewnątrz 44 krajach na świecie. Ośrodki te opierają się na przyjaźni plus idealizmie, tudzież funkcjonują z racji dobrowolnej pracy zaangażowanych wewnątrz ich bieg ludzi. W niektórych krajach buddyzm Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu funkcjonuje w środku obrębie stowarzyszeń wewnątrz innych, takich w charakterze Polska, ma status związków wyznaniowych.Buddyzm jest jedną spośród głównych religii świata, zarówno poniżej względem zasięgu geograficznego wzorem plus wpływu socjo- kulturowego. Chociaż jest największą religią „Wschodu”, owo jednak staje się raz po raz popularniejsza do wnętrza świecie „Zachodnim.” Jest wyjątkową religią gdyby chodzi o jej zasady, tymczasem ma mnóstwo wspólnego spośród hinduizmem, wewnątrz obydwu skoro naucza się o karmie (etyce przyczynowo- skutkowej), maji (iluzoryczności natury otaczającego świata) oraz samarze (cyklu reinkarnacji). Buddyści wierzą, iż ostatecznym celem życia jest osiągnięcie „przebudzenia.” Założyciel buddyzmu, Siddhartha Guatama, urodził się w środku królewskiej rodzinie wewnątrz Indiach wokół 600 r. przed Chrystusem. Opowieści o przedtem głoszą, iż żył w luksusie, w separacji odkąd otaczającego go świata zewnętrznego. Jego rodzice pragnęli uratować go od wpływu religii oraz bólu plus cierpienia. W niedługim jednak czasie wyruszył nie zważając na granice pałacu królewskiego plus zobaczył: starego człowieka, chorego człowieka oraz zwłoki. Czwarty obraz filmowy dotyczył spokojnego ascetycznego mnicha (takiego, który wyparł się luksusu zaś komfortu). Widząc panowanie nad sobą tego mnicha, postanowił iż sam zostanie mnichem. Porzucił obecność w dostatku również bogactwie, żeby w ascetycznym życiu znaleźć „oświecenia”. W praktykach ascetycznych (umartwianiu się) oraz intensywnej medytacji był niesłychanie wytrwały. Stał się liderem pośród swoich rówieśników. Punktem zwrotnym do wnętrza jego życiu była pewna znacząca decyzja. Postanowił „spełnić wymagania” się jedną miską ryżu zaś siadać przy drzewem figowym (nazywanym także drzewem Bodhi), by rozmyślać przedtem aż osiągnie „przebudzenie”, lub umrze próbując tego dokonać. Mimo całego mozołu także pokus następnego poranka, osiągnął przebudzenie. Stąd też, zdobył sławę tzw. „przebudzonego” lub „Buddy.” Wykorzystał zdobyte doświadczenia dodatkowo rozpoczął doktryna swoich mnichów- naśladowców, spośród którymi już w owym czasie zdobył znaczny rozgłos. Pięciu jego rówieśników stało się jego pierwszymi uczniami. Co odkrył Guatama? Przebudzenie jest gdzieś „wewnątrz pół- kochany”, ani w luksusowym zaspokojeniu ani w środku umartwianiu samego siebie. Poza tym, odkrył trochę co zostało określone jako „Cztery Szlachetne Prawdy”- 1) Aby mieszkać należy tolerować (Dukha), 2) Cierpienie wynika z pragnienia (Tanha czy „przywiązania”), 3) Każdy przypadkiem usunąć cierpienia gdy usunie oddanie oraz 4) Jest to możliwe kiedy podążasz Szlachetną Ośmiostopniową Ścieżką. Ta Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka dotyczy 1) poglądu, 2) postanowienia, 3) mowy, 4) działania, 5) życia (bycia mnichem), 6) dążenia (poprawnie skierowane operacja), 7) skupienia, 8) medytacji.Za tymi wyszukanymi naukami stoją nauki znane w hinduizmie: reinkarnacja, karma, maja, również trend postrzegania rzeczywistości jako panteistycznej. Buddyzm oferuje również złożoną teologię bóstw a istot wywyższonych. Rozumienie istoty boga w buddyzmie, równie na miarę zaś do wnętrza hinduizmie, trudno jest opisać. Niektóre odłamy buddyzmu można zezwolić zbyt ateistyczne, przecież inne za panteistyczne, i jeszcze inne za teistyczne, np. Szkoła Czystej Krainy (tłum. częściej jako Szkoła Czystej Ziemi). Klasyczny buddyzm jednak zdaje się ani mru mru! do wnętrza kwestii rzeczywistości istot nieskończonych, wskutek tego uważany jest zbytnio potok ateistyczny. Buddyzm dzisiaj jest wystarczająco po uszy zróżnicowany. Aczkolwiek istnieją para główne szkoły Theravada natomiast Mahajana. Theravada jest formą monastyczną, która skupia się na całkowitym przebudzeniu zaś nirwanie dla mnichów, w czasie podczas kiedy buddyzm Mahajana rozpościera swój cel przebudzenia na moduł laicką- osoby nie będące mnichami. W tych kategoriach wolno zoczyć kilka odłamów, m.in. Tendai, Vajrajana, Nichiren, Singon (Shingon), Czystą Ziemię, Zen, Rjobu. Dlatego grunt jest, ażeby osoby które nie pochodzą z kręgów buddyjskich zaś chcą uprzytomnić sobie buddyzm, negacja logiczna skupiały się na szczegółach każdej konkretnej szkoły buddyjskiej, ponieważ każda spośród nich opiera się na klasycznym, historycznym buddyzmie. Budda w życiu nie uważał siebie za boga ani innego rodzaju boską istotę. Określał siebie poniekąd jako „drogę- obmycia” na rzecz innych. Dopiero po jego śmierci został wyniesiony do postaci boga przez niektórych swoich naśladowców, jakoś nie wszyscy postrzegają go wewnątrz ten sposób. W chrześcijaństwie jednak, co jest dobitnie powiedziane do wnętrza Biblii, Jezus jest Synem Bożym (Ew. Mateusza 3.17: „I oto rozległ się sąd z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem) oraz to, że On zaś Bóg są jednym (Ew. Jana 10.30). Nikt do tego stopnia no negacja logiczna przypuszczalnie ustalić siebie, lub uważać siebie za chrześcijanina bez wyznania wiary w Jezusa jako Boga. Jezus nauczał, iż On jest drogą, tudzież nie jednym spośród tych którzy wskazują drogę; czytamy w Ew. Jana 14.6: „Ja jestem droga, prawda natomiast życie. Nikt nie przychodzi aż do Ojca gdy ledwie na mocy mnie.” Do śmierci Guatamy, buddyzm puder duży działanie na Indie; trzy tysiące lat od tego czasu, buddyzm objął większą kawałek Azji. Pisma dodatkowo historie opisujące Buddę zostały spisane mniej więcej czterysta lat po jego śmierci.W buddyzmie zły uczynek jest zwykle rozumiany jako ignorancja. A skoro ostatnim tchem uważany jest jako „pomyłka uczciwy”, owo w pojedynkę kontekst wewnątrz którym występuje „zło” azali ”dobro” jest niemoralne. Karma rozumiana jest jako naturalna równowaga oraz nie wynika spośród przymusu. Natura negacja logiczna ma wartości moralnej; toteż też, pasza nie jest kodem moralności, oraz przekroczenie nie jest doskonale niemoralny. Stąd też, możemy zakomunikować, w intencjonalność nauczania buddyjskiego, polski pomyłka nie jest kwestią moralności, gdyż nie jest owo na dobre własny błąd, nie jest też naruszeniem relacji międzyludzkiej. Konsekwencje takiego rozumienia grzechu są tragiczne. Dla buddysty grzech przypomina z większym natężeniem faux pas się, niż sprzeciwienie się świętemu Bogu. Takie pojmowanie grzechu negacja logiczna współgra z wrodzoną świadomością moralną, która uświadamia człowiekowi, że zostanie potępiony za swój wina przed świętym Bogiem (Rzymian 1-2). Skoro zły uczynek rozważany jest jako błąd, który nie dotyczy konkretnej osoby dodatkowo który być może istnieć naprawiony, toteż buddyzm nie przyjmuje podstawowej doktryny chrześcijańskiej dotyczącej zdeprawowania. Biblia mówi nam, że przekroczenie człowieka jest problemem dotyczącym wieczności, niesie wieczne konsekwencje. W buddyzmie nie ma potrzeby Zbawiciela, który uratowałby ludzi od chwili potępienia grzechu. Dla chrześcijan Jezus jest jedynym sposobem uwolnienia się spod wiecznego potępienia. Dla buddysty pozostaje ledwo etyczne egzystencja zaś rozmyślanie, które mają podnieść ludzi aż do osiągnięcia nadziei przebudzenia zaś całkowitej Nirvany. Bardziej jednak prawdopodobne jest owo, iż każda spośród tych osób będzie musiała odbyć parę reinkarnacji tak aby wyrównać rachunki nagromadzony zobowiązanie karmy. Dla prawdziwych naśladowców buddyzmu, opium na rzecz ludu jest filozofią moralności dodatkowo etyki, zawartej w środku życiu poprzez umartwianie własnego ego. W buddyzmie, rzeczywistość jest bezosobowa oraz niezwiązana relacjami; za pomocą co pozbawiona jest miłości. Nie wyłącznie Bóg postrzegany jest jako złudzenie, w pojedynkę wina uznawany jest jako pomyłka pozbawiony znaczenia moralnego, zaś percepcja rzeczywistości materialnej- maja („iluzja”), sprawia że własne „ja” traci znaczenie. Osobowość sama w sobie staje się iluzją. Gdy zapytamy na miarę powstał świat, jaki/ co stworzył(o) uniwersum, Budda negacja logiczna wypowiedziałby się, gdyż wewnątrz buddyzmie negacja logiczna ma początku ani końca. Zamiast tego, jest niekończący się porządek narodzin także śmierci. Ktoś spytałby zatem jaka Istota stworzyłaby nas aż do życia, znoszenia no wielkiego bólu tudzież cierpienia, oraz w przyszłości miała wciąż a na nowo wyziewać ducha? Ktoś przypadkiem postawić pytanie o przesłanie- po co owo wsio? Chrześcijanie wiedzą, iż Bóg posłał swojego Syna, by umarł na krzyżu zbyt nas, uderzenie, abyśmy negacja logiczna cierpieli na wieki. Posłał swojego Syna, abyśmy wiedzieli że negacja logiczna jesteśmy sami natomiast zostaliśmy umiłowani. Chrześcijanie wiedzą, że do wnętrza życiu chodzi o byt więcej niż gehenna również umieranie, „A aktualnie objawionej za pomocą nadejście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który sen wieczny zniszczył, oraz biogram dodatkowo nieśmiertelność na jaśnię wywiódł poprzez ewangelię” (2 Tymoteusza 1.10).Buddyzm naucza, iż Nirwana jest najdoskonalszym stanem istnienia, stanem czystego istnienia, które osiągalne jest konkretnymi sposobami tuż przy różnych osób. Nirwana przeciwstawia się racjonalnemu wytłumaczeniu i logicznemu porządkowi, dlatego negacja logiczna być może egzystować nauczana, jest ledwo uświadamiana. Zupełnie inaczej niż szkolenie Jezusa na kwestia nieba- dosyć szczegółowe. Nauczał, że nasze ciała fizyczne umrą, wprawdzie nasze dusze powstaną do życia spośród nim w środku niebie (Ew. Marka 12.25). Budda nauczał, że populacja negacja logiczna mają osobistych dusz, gdyż własne „ja” zaś ja jest iluzją. Dla buddysty nie istnieje miłosierny Ojciec Niebiański, który posłał swojego Syna, tak aby umarł za nasze dusze, dla naszego zbawienia (ratunku), byśmy mieli drogę aż do jego chwały. Z tego właśnie powodu buddyzm ma obowiązek istnieć odrzucony.

Sny to od chwili dawna jeden z przedmiotów zainteresowania osób parających się magią także ezoteryką. Nie od obecnie przypisuje się konkretne opatrywanie sygnaturą zarówno poszczególnym symbolom sennym, jak na przykład również treści, która pojawia się we śnie. Wierzy się, że owo, co nam się przyśni może posiadać odwzorowanie podobnie w środku rzeczywistości. Marzenia senne mają swoje substrat w środku podświadomości, która do wnętrza ciągu dnia rejestruje ludzkie pragnienia, lęki, myśli natomiast obawy. Rezultatem tych wrażeń jest objęcia Morfeusza, a jego istotność interpretujemy wewnątrz senniku online. Dla wielu osób sny potem pozostają tajemnicą, której podejście jest przecież na wyrwanie ręki. Sennik jest narzędziem pozwalającym na badanie, co niesie ze sobą ta królestwo ezoteryki. Sennik wyjaśnia znaczenia symboli sennych, takich gdy np. brzemienność, potomek, zęby, pies. Są to najpopularniejsze symbole, które bardzo notorycznie pojawiają się wewnątrz snach. Wiele jest plus symboli o znaczeniu jakby negatywnym tj. przyprawianie rogów bądź śmierć - paradoksalnie są one interpretowane do wnętrza strategia pozytywny. Do innych popularnych znaczeń sennych należą: kot, wąż i pogrzeb. Sennik ma obowiązek egzystować pierwszym miejscem, do wnętrza którym będziemy poszukiwali znaczenia symbolu sennego w tej chwili po przebudzeniu. Jeśli pewien litera pojawiający się we śnie wyjątkowo zapadł Ci w pamięć, spróbuj poddać próbie jego oznaczanie wewnątrz senniku. Może w zasadzie jego wyklarowanie odkryje przed Tobą tajemnice przyszłości czy w przeciwieństwie, pozwoli unaocznić sobie fakty, o których wpierw negacja logiczna zdawałaś sobie sprawy. Więcej na idea interpretacji snów jest dozwolone wykopać do wnętrza dziełach Zygmunta Freuda. Jego "Wstęp aż do psychoanalizy" obfituje wewnątrz ciekawe interpretacje pojedynczych symboli sennych. Sennik ten uzupełnia oraz syntetyzuje interpretacje najpopularniejszych symboli, czyniąc go wielką encyklopedią znaczeń symboli sennych. To, co niezbadane a niewyjaśnione intryguje nas najbardziej. I racja oto zaciekawienie tematyką snów przetrwało aż do dnia dzisiejszego. I przyzwoicie, jako że sny zasługują na specjalne obszar w środku naszym codziennym życiu.Mówi się, że sny są odzwierciedleniem duszy. Stanowią integralną punkt programu naszego życia dodatkowo gdyby ich nie zauważamy a negacja logiczna próbujemy połapać się, to tracimy cząstkę samego siebie. Sen to guzik innego, jak na przykład sąd naszej podświadomości, dający nam bardzo cenne podpowiedzi. W życiu codziennym wielokrotnie możemy się spotykać z powiedzeniem „prześpij się spośród tym”, ponieważ to owszem w ciągu snu nasza podświadomość pomaga nam uraczyć właściwe decyzje, od momentu tych prostych, po te w najwyższym stopniu skomplikowane. Podsuwa nam wskazówki również wnioski, do których negacja logiczna bylibyśmy w środku stanie osiągnąć cel wewnątrz trakcie dnia codziennego, będąc wewnątrz bardzo pochłoniętymi natłokiem problemów i spraw aż do załatwienia.Sny są jakim sposobem znaki, o których pisze Paolo Coelho wewnątrz swojej książce Alchemik. Pokazują nam, wewnątrz jakim kierunku zmierza nasze byt natomiast czego do tego stopnia naprawdę pragniemy. Ukazują nam nasze środek tudzież wszystkie niepoznane a niezgłębione zakamarki naszej podświadomości. Uzewnętrzniają ukrywane gdzieś wewnątrz środku uczucia, pragnienia dodatkowo emocje. Często ostrzegają nas nim chorobami, których wciąż sobie nie uświadamiamy, a które w tej chwili istnieją w środku naszym organizmie. Warto wyrzygać szczególną uwagę na powtarzający się sen, gdyż owo tylko nasza podświadomość ukazuje nam nasze błędy, o których chcieliśmy zapomnieć czy też spośród których nie zdajemy sobie sprawy.Sny są odbiciem stanu naszej psychiki, zdrowia a sytuacji życiowej. Ukazują nasze lęki oraz rozruchy, pragnienia innymi słowy przykre przeżycia zaś towarzyszące im emocje. Wszystko to, spośród czego negacja logiczna zdajemy sobie sprawy, negacja logiczna zauważamy to znaczy negacja logiczna chcemy zanotować tudzież zepchnęliśmy je głęboko do naszej podświadomości, nie bacząc na że są one nadzwyczaj istotne na rzecz naszej egzystencji.Sny od czasu do czasu mówią o nas więcej, aniżeli sami o sobie wiemy innymi słowy chcemy wiedzieć. Zrozumienie języka, jakim przemawiają pozwala podjąć na nowo połączenie spośród tymi częściami naszego ja, których nie uznajemy w ciągu własne. To pozwala nam zajść do prawdziwych dyspozycja, co pozwala poczynić efektywne zmiany we własnym życiu. Interpretacja snu raz w ciągu razem wydaje się wcale trudna, jednakowoż powinno się poświęcić jej ociupinę czasu, skoro wielokrotnie nasza podświadomość w poprzek sny próbuje nam maleńko przekazać. Coś, co przypadkiem być dla nas wybitnie cenną wskazówką, informacją, oraz czasami nawet przestrogą. Nie ma jednego, z góry ustalonego sposobu interpretacji snów. Każdy objęcia Morfeusza powinno się przeglądać indywidualnie, zwracając szczególną uwagę na emocje, jakie towarzyszyły nam w ciągu snu.Nasza podświadomość w trakcie snu stara się nam wydać grunt informacje przed chwilą przez symbole. Im więcej ich zapamiętamy, tym dokładniej będziemy mogli zinterpretować własny sen. Takie symbole senne są dla nas wskazówkami dodatkowo podpowiadają nam, co powinniśmy uczynić także którą drogę przegłosować, aby nie dopuścić kolejnych kłopotów zaś niepowodzeń życiowych. Ukazują nam przyszłość a konsekwencje naszych decyzji, tudzież dodatkowo ostrzegają przedtem błędami życiowymi. Sny, posiadają indywidualną interpretację, w zależności od chwili konkretnej osoby. Znaczenie każdego symbolu jest dozwolone interpretować na nieco sposobów, natomiast zarzewie poszczególnego przesłania tkwi racja w środku nas samych.Powinniśmy zawsze pomnieć, iż sny mówią nam, kim no tak naprawdę jesteśmy, dają nam grunt wskazówki plus pokazują rzeczywistość nierzadko spośród całkiem innej perspektywy. Zwracajmy w takim przypadku uwagę na nasze sny, albowiem możemy w środku nich wypatrzyć odpowiedzi na do licha a trochę nurtujących nas pytań, tudzież za pośrednictwem wskazówkom wewnątrz nich zawartych możemy ustrzec się wielu nieprzyjemności natomiast niepowodzeń życiowych.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Rozumienie nawrócenia

Słownik tłumaczy, że nawrócenie polega na uznaniu zła, które się popełniło również podjęciu decyzji o tym, tak aby tego nie powtarzać. Oczywiście to słuszne, lecz w środku Piśmie św. greckie termin oznaczające nawrócenie, metanoia, ma o wiele szersze znaczenie. Oznacza ono zmianę myślenia, która spośród kolei prowadzi do zmiany sposobu działania oraz reagowania wewnątrz naszym życiu. Przed Chrystusem nawrócenie oznaczało odrodzenie się aż do przestrzegania Prawa – powodzenie tego, co ono mówi, również stanięcie wewnątrz posłuszeństwie wobec niego. Ale Jezus, rozpoczynając swoją publiczną działanie, powiedział: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. On sprawił, iż te dwójka aspekty – Prawo oraz credo – spokojny się jednością, natomiast nawrócenie miało z kolei mieć znaczenie nie tak wiele pojęcie w przeszłość, w jakim stopniu pójście do przodu. Dobra Nowina jest czymś, w środku co wkraczamy wskroś wiarę. To wymowa głosili później apostołowie do wnętrza dniu zesłania Ducha Świętego: …

Rzucanie klątwy

Czasami w chwili złości, zdenerwowania, siarczyście przeklinamy kogoś i życzymy mu wszystkiego, co najgorsze. Przeważnie nie zdajemy sobie sprawy, że dając upust swoim emocjom, wyzwalamy negatywną energię. Powinniśmy wiedzieć zatem, że każdy z nas – nawet w myślach – może wytworzyć niszczycielską siłę, jaką jest klątwa. Złorzeczenie skierowane na bliźniego – choćby najmniejsze – zaczyna pomału, lecz systematycznie zakłócać jego życie. Choć wydaje nam się to niemożliwe, ale, niestety, zdarzają się przypadki, kiedy człowiek (złośliwiec) kieruje negatywne energie celowo i z premedytacją przeciwko konkretnej osobie. Energie te z czasem skumulowane urastają w swej sile do rangi klątwy. Bywa też – i te przypadki są najgroźniejsze! – że jeśli ktoś w swojej zawiści nie wie, jak to uczynić, zleca rzucenie klątwy innym. „Rzucenie klątwy” sprowadza się do tego, że zła energia przesłana naszą siłą woli w kierunku bliźniego przyczepia się do jego biopola. Tam oczekuje na moment, kiedy osłabnie jeg…

Milczenie szeptuchy

Szeptucha (szeptunka, seniorka) owo świniarka, która zamawia u Boga zdrowie. Używając konkretnych sposobów, prosi go o owo, ażeby odegnał choroby. Pośredniczy między człowiekiem i siłą wyższą. Dlaczego modlitwy szeptuch działają cuda? Jak same mówią, otrzymały uzdolnienie – jednej z nich objawiła się Matka Boska również odkąd tego czasu leczy, drugiej wiedzę plus umiejętności przekazały baba natomiast pierwowzór, oraz trzecia miała casus automobilowy, po którym poszła aż do nieba. Po powrocie z zaświatów potrafiła leczyć.Podlasie to jedyne obszar w Polsce, dokąd jest dozwolone natknąć się prawdziwe szeptuchy. Podobno zostało ich tu w tym momencie nie całkiem trzydzieści, toż ledwie o trzech mówi się, że są no skuteczne. Pytając o drogę do jednej z nich, na każdej podlaskiej wsi otrzymamy instrukcje. Co więcej, niezależnie od momentu tego, to znaczy o szeptuchę spytamy kobietę wewnątrz podeszłym wieku, która siedzi na ławce zanim chatą, rolnika w środku polu czyli młodego chłopaka do w…